RealTime
5.6 LES

Artikkel 28 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 28

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettighetene og frihetene som er nevnt i denne erklæringen.