5.6 LES

Artikkel 28 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 28

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettighetene og frihetene som er nevnt i denne erklæringen.