RealTime
5.9 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 29, Ansvar