RealTime
5.10 LES

Artikkel 30 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 30

Intet i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettighetene og frihetene som er nevnt i Erklæringen.