RealTime
5.7 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 28, En rettferdig og fri verden