RealTime
5.5 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 27, Opphavsrett