RealTime
1.2 LES

Artikkel 1 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 1

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.