RealTime
1.3 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 1, Vi er alle født frie og like