RealTime
1.6 LES

Artikkel 3 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 3

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.