RealTime
1.8 LES

Artikkel 4 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 4

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.