RealTime
1.7 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 3, Retten til liv