RealTime
4.4 LES

Artikkel 20 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 20

  1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
  2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.