RealTime
4.7 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 21, Retten til demokrati