RealTime
4.5 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 20, Retten til å samles offentlig