RealTime
4.12 LES

Artikkel 24 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 24

Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.