RealTime
4.2 LES

Artikkel 19 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 19

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.