RealTime
4.15 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 25, Mat og husly for alle