RealTime
4.6 LES

Artikkel 21 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 21

  1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
  2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
  3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne viljen skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.