Om oss

United for Human Rights Dets medlemmer består av enkeltpersoner, pedagoger og grupper over hele verden, som aktivt viderebringer viten om og beskyttelse av menneskerettighetene for hele menneskeheten.

Dens formål er å stille til rådighet utdanningsressurser og aktiviteter menneskerettighetene som informerer, assisterer og samler enketpersoner, pedagoger, organisasjoner og statlige instanser til å utbre og adoptere Verdenserklæringen om menneskerettigheter på hvert samfunnsnivå.

Stilt overfor fortsatt krenkelse, over hele verden, av ånden, intensjonen og artiklene i denne erklæringen om alle menneskerettighetene, det første slike dokumentet som noensinne er ratifisert av samfunnet av nasjoner, ble United for Human Rights grunnlagt på deklarasjonens 60 års dag. Rundspørringer har vist at de fleste mennesker bare har et begrenset kjennskap til menneskerettighetene. Verdenserklæringen inneholder 30 rettigheter som sammen danner grunnlaget for en sivilisasjon hvor folk kan nyte alle de frihetene de har krav på, og nasjoner kan eksistere i fred.

LAST NED »