EFFEKTIVT VERKTØY TIL UTDANNING I MENNESKERETTIGHETER
FOR LÆRERE OG PEDAGOGER

UNDERVISNINGSPAKKEN GJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN REALITET

Utdanning er grunnlaget og katalysatoren for å endre situasjonen for menneskerettighetene i verden, men pedagoger trenger effektive materialer og verktøy de kan bruke til enkelt å integrere menneskerettighetene i pensumene sine. Enig i dette, har United for Human Rights svaret: Gjør menneskerettigheter til en realitet utdanningspakke. Gratis, gir den lærere og pedagoger over alt en ressurs til å hjelpe til å bringe begrepene i menneskerettighetene til live og gjøre dem virkelige i hjertet og sinnet og i gjerninger hos dem som studerer emnet.

Viten om problemet er det første skrittet i å ta folk til handling for å hjelpe med det, og pakken er designet til å gi denne kunnskapen.

Inkludert i pakken:

  • En instruksjonsveiledning
  • Historien om menneskerettigheter, en undervisningsfilm som definerer menneskerettigheter for alle
  • Informasjonshefter
  • Diskusjonsspørsmål
  • Oppgaver som krever anvendelse av teori
  • Ordliste, referanser til å skrive ut og online-ressurser

Pakken er utarbeidet til grunnskolens øvre trinn og videregående, samt til voksenopplæring i samfunnsfaglig sammenheng. Det kan brukes som et fullt kurs eller som en supplement til et annen leseplan.

Suksess fra gjennomførelsen av United for Human Rights undervisningsmaterialer:

«Takk for deres gode hjerte. Som en pedagog planlegger jeg å få in menneskerettighetsprinsipper som en del av min diskusjon med klassen min, så studentene mine vil bli innprentet verdien av menneskerettighetene i hverdagen sin. Igjen, jeg er utrolig glad for å være en del i deres fortalervirksomhet. Takk og mer makt!». – M.M., pedagog Filippinene

«Jeg gjennomførte en del av leseplanen i min leksjon om Global sosiale problemer. Jeg vil gi den leksjonen igjen og planlegger å integrere pensumet i leseplanene. Programmet er veldig effektivt fordi det er en grasrotbevegelse og inneholder videoklipp og andre visuelle hjelpemidler som enkelt kan bringe budskapet videre. Takk igjen for å arbeide så hardt på å øke bevisstheten om menneskerettigheter.» – L.B., Adjunkt, Long Island, New York, USA

«Programmet er veldig effektivt, spesielt med DVD-en og heftet, det gjør forskjellen i undervisningen og elevene føler seg interessert i hele verden.» – K.M., engelsklærer, Algeri

«Innholdet passer perfekt med frihet og rettighetspensum-stykker.» – D.C., Sosiologi-avdelingen, Missouri Western State University, USA

«Jeg fant at programmet faktisk henvender seg til studenter. Det jeg syns var utrolig nyttig, var opptakene eller eksemplene på DVD-en. Det gav ikke alene studenter informasjon om menneskerettigheter, men det demonstrerer hvordan det påvirket dem i deres daglige liv. For klassen som har sett til det til nå, ble temmelig lydhøre og indikerte at de forsto de sentrale begrepene. Jeg regner med å gjennomføre et fortsettende program på dette området også.» – C.H., lærer, Canada

«Vi gjennomfører leseplanen i klasserommet idet den inngår i leseplanen for et av de emnene som kalles Bhutan samfunnslære for klasse IX og X. Den pakken som jeg mottok fra dere, var virkelig nyttig. Det var en utrolig god hjelp. Ved å bruke pakken var jeg i stand til å dele mer informasjon om menneskerettigheter og også om vår forfatning.» – N.G., lærer Bhutan

LAST NED »