RealTime
2.2 LES

Artikkel 6 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 6

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.