RealTime
2.5 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 7, Vi er alle like for loven