RealTime
2.8 LES

Artikkel 9 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 9

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.