RealTime
2.3 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 6, Du har rettigheter uansett hvor du er