RealTime
2.6 LES

Artikkel 8 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 8

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstolene mot handlinger som krenker de grunnleggende rettighetene han er gitt i forfatning eller lov.