RealTime
2.7 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 8, Menneskerettighetene dine beskyttes av loven