RealTime
2.4 LES

Artikkel 7 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 7

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.