RealTime
2.11 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 10, Retten til å få sin sak prøvd