RealTime
3.4 LES

Artikkel 13 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 13

  1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
  2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.