RealTime
3.8 LES

Artikkel 15 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 15

  1. Enhver har rett til et statsborgerskap.
  2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.