RealTime
3.10 LES

Artikkel 16 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 16

  1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
  2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
  3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.