RealTime
3.7 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 14, Retten til asyl