RealTime
3.13 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 17, Retten til dine egne ting