RealTime
3.5 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 13, Bevegelsesfrihet