RealTime
3.3 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 12, Retten til privatliv