RealTime
3.15 SE VIDEOEN

Menneskerettighet nr. 18, Tankefrihet