RealTime
3.12 LES

Artikkel 17 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 17

  1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.
  2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.