NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

DANNER PARTNERSKAP MED MEXICOS LEDER FOR SPESIAL­UNDERVISNING FOR Å GJØRE SLUTT PÅ MOBBING

Leder av Youth for Human Rights Mexico Ernesto Hurtado Ruiz, trener lærere til å undervise i menneskerettigheter.

 

Youth for Human Rights Mexico samarbeider med departementet for spesialundervisning og trener 700 lærere i å holde foredrag om menneskerettigheter til over en million elever.

Unge meksikanere føler innvirkningen av landets sosiale problemer i form av mobbing. I dag har mobbing nådd et alarmerende omfang på alle nivåer i det meksikanske utdannelsessystemet. Statistikker over mobbing spesielt på videregående skoler stiger i dette landet, hvor det rapporteres at seks av ti elever er ofre for vold på skolen.

Barn med handikap eller en form for fysisk problem er spesielt utsatt for diskriminering og mobbing. Youth for Human Rights (YHR) Mexico arbeider med å utrydde denne atferden ved å øke bevisstheten og bringe budskapet om universelle menneskerettigheter ut til foreldre, lærere, skolestyrere og skoler i hele landet.

Med det formålet ble det underskrevet en avtale mellom Martha Valdes Cabello, leder for spesialundervisning under undervisningsdepartementet i Mexico og Youth for Human Rights Mexico.

Med avtalen på plass begynte YHR med å holde åtte seminarer for skoleledere – alt i alt 700 personer som lærte hvordan man øker bevisstheten om menneskerettigheter ved å bruke programmets leksjoner og materialer. Disse skolelederne representerer 3500 lærere på 3007 grunnskoler over hele landet.

Dessuten har YHR Mexico trent 380 sosialarbeidere i menneskerettigheter med støtte fra undervisningsdepartementet i Mexico City.

All undervisning har et formål: å utruste lærere på alle nivåer til å undervise Mexicos unge i hvordan de forsvarer sine rettigheter og respekterer andres rettigheter. For å oppnå det på skolene trener de underviste skolelederne deres lærere på grunnskoler og høyere nivåer, og de lærerne leverer så programmet til sine elever.

Lærerne ble inspirert av kvaliteten på materialene og presentasjonen. «I dag var jeg en av lederne som ble opplært i å fremme menneskerettigheter. Takk for informasjonen, de godt lagde verktøyene og materialene vi fikk, men spesielt for håpet og motivasjonen de gav oss. Jeg skrev under på mitt løfte og jeg tilslutter meg bestrebelsene for å fremme, beskytte og bevare menneskerettighetene på skolen, i familien og samfunnet mitt.» En skolestyrer fortalte lederen for YHR Mexico, Ernesto Hurtado Ruiz at hun i mange måneder hadde tenkt på hvordan man håndterer problemet med mobbing. Hun sa at foredraget hun hørte under YHR-opplæringen var hennes «Eureka!»-øyeblikk – da hun innså at hun hadde funnet løsningen.GÅR TIL HANDLING
Feirer 70 år med å kjenne våre rettigheter

Human rights-paneler, så som dette i Genève i Sveits, øker bevissthet.

Dette året feirer United for Human Rights og Youth for Human Rights International-avdelinger overalt på kloden 70. årsjubileet for Verdenserklæringen om Menneskerettighetene som ble utgitt av FN i 1948.

Da det berømte dokumentet klart beskriver de 30 umistelige menneskerettighetene vi alle har, er Verdenserklæringen en rettesnor for alle nasjoner i opplysningen av borgere om hva deres rettigheter er, slik at de kan respektere, beskytte og opprettholde dem for seg selv og andre.

Gjennom hele dette året vil vi opplyse mange flere millioner med våre eventer, audiovisuelle hjelpemidler, underskriftsinnsamlinger, seminarer, paneler, kunstkonkurranser og TV-programmer. Det er det perfekte tidspunktet til å starte din egen avdeling av Youth for Human Rights or United for Human Rights. Med våre materialer kan du hjelpe til med å fremme dette initiativet for likhet, toleranse, respekt og fred.

Kontakt oss og fortell om dine planer.GJENOPPRETT MENNESKERETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED