Rapporter om menneskerettigheter rundt om i verden

Menneskerettighetsorganisasjoner gir ut både årlige rapporter og spesielle rapporter om menneskerettighetssituasjoner.

Rapport av Amnesty International for år 2008

«Verdens ledere skylder en unnskyldning for ikke å tilveiebringe den rettferdigheten og likheten som ble lovet med Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som ble tiltrådt for 60 år siden. I løpet av de siste seks tiårene har mange regjeringer vist mer interesse for maktmisbruk eller for å forfølge sine egne politiske interesser enn for å vise respekt for rettighetene til de menneskene de leder.»  report2008.amnesty.org/eng/introduction

Human Rights Watch verdensrapport for år 2008

«Sjeldent er demokrati i den grad blitt både hyllet og krenket, reklamert for men ikke respektert, blitt oppfattet som så viktig, og dog med så skuffende resultater. I dag er demokratiet blitt en absolutt forutsetning for legitimitet. Få regjeringer ønsker å bli ansett for å være udemokratiske. Allikevel har klagenes vitnesbyrd ikke kunnet holde tritt med demokratiets voksende popularitet.» hrw.org/en/reports/2008/01/30/world-report-2008

Kontoret til FNs høykommissær for menneskerettighetene

Nylige publikasjoner omfatter en håndbok for ikke-statlige organisasjoner og en handlingsplan for et verdensprogram for utdannelse i menneskerettighetene. www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx

USAs utenriksdepartement

Utenriksdepartementets årsrapport om utøvelse av menneskerettigheter land for land, gir et overblikk over situasjonen for menneskerettighetene rundt om i verden (unntatt USA).
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt

LAST NED »