Start en gruppe

Ønsker du å ta en aktiv rolle i å iverksette aktiviteter og viderebringelse av menneskerettighetssaken i lokalsamfunnet eller det faglige området ditt? Den mest effektive ting du kan gjøre er å starte en gruppe! 

For å gjøre det følg den nedenstående enkle fremgangsmåte:

1.Informere venner, kollegaer, familiemedlemmer og naboer om menneskerettigheysspørsmål ved å vise dem Historien om menneskerettigheter filmen og de offentlige service-annonsene som dekker de tretti menneskerettighetene som er spesifisert i verdenserklæringen om menneskerettigheter.

2.Henvis din gruppes medlemmer til denne hjemmesiden og få dem til å få andre til å se DVD'er og hefter og spre budskapet om hva menneskerettigheter er.

3.Etter å ha samlet en interessert og informert gruppe så la oss vite hva du gjør og hold oss orientert om dine fremskritt.

 

LAST NED »