En kort historie om
menneskerettigheter

KYROS' SYLINDER (539 F.KR.)

Dekretene som Cyrus lagde om menneskerettighetene ble innskrevet i akkadisk språk på en sylinder av bakt leire.
Cyrus den Store, den første kongen av Persia, befridde slaver av Babylon, 539 f.Kr.
I 539 f. kr. erobret Kyros den store, det gamle Persias første konge, byen Babylon. Men det var hans neste handlinger som markerte et stort fremskritt for mennesket. Han friga slavene, erklærte at alle hadde rett til å velge sin egen religion, og etablerte rasemessig likhet. Disse og andre bestemmelser ble notert på akkadisk språk med kileskrift på en lærbakt sylinder.

Dette gamle dokument, som i dag er kjent som Kyros' sylinder, er nå blitt anerkjent som værende verdens første dokument om menneskerettigheter. Det ha blitt oversatt til alle seks av FNs offisielle språk, og dets bestemmelser stemmer overens med de første fire artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter.

Spredningen av menneskerettigheter

Ideen om menneskerettigheter spredte seg raskt fra Babylon til India, Hellas og omsider til Roma. Det oppstod begrepet «naturlig lov» etter som man observerte at folk hadde en tendens til å følge visse uskrevne regler i livet, og den romerske lov var basert på rasjonelle ideer som kunne utledes av altings natur.

Dokumenter som forsvarer individuelle rettigheter – så som Magna Charta (1215), Rettighetspetisjonen (1628), USAs forfatning (1787), Erklæringen om menneskerettigheter i Frankrike (1789), og USAs Bill of Rights (1791) – er skrevne forløpere til mange av nåtidens dokumenter om menneskerettigheter.

UNDERSKRIV ANMODNING