Rapport krenkelser av menneskerettighetene

Du kan – og burde – rapportere misbruk eller brudd på menneskerettighetene. Selv hvis det ikke blir anlagt noen sak, så kan publisitet eller muligheten for en undersøkelse ha en begrensende eller beherskende virkning på gjerningsmennene. 

  1. Skriv opp en liste med de nøyaktige artiklene fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter som er blitt overtrådt. 
  2. Skriv faktaene, som best mulig i kronologisk rekkefølge.
  3. Inkluder dato, tid og sted hvor hendelsen(e) skjedde; navn og stilling til gjerningsmennene; varetektssted hvis det er aktuelt; navn og adresse på vitner og alle andre viktige detaljer. 

Organisasjoner å rapportere til:

 

 

LAST NED »