Gjør menneskerettigheter til en realitet
– utdanningspakke detaljer

Gjør menneskerettighetene til en realitet utdanningspakke står til rådighet for lærere, professorer og andre undervisere uten kostnader.

PAKKEN INNEHOLDER FØLGENDE VEILEDNING OG AUDIOVISUELLE UNDERVISNINGSMATERIALER OG HEFTER:

GJØR MENNESKERETTIGHETENE TIL EN REALITET – PEDAGOGVEILEDNING

Undervisningsveiledningen er en komplett håndbok for gjennomføring av en menneskerettighets-leseplanen. Det omfatter lekseplaner, en kort historie om menneskerettigheter, den fulle teksten i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, ideer til aktiviteter samt en ordliste. Menneskerettighets dokumenter, organisasjoner og rapporter er også inkludert for enkel referanse.

HISTORIEN OM MENNESKERETTIGHETERDOKUMENTARFILM

Denne sterke og overbevisende filmen forklarer menneskerettighetene ved hjelp av den dramatiske fortellingen om deres historie, utvikling og bruk i dag. Uttrykket «menneskerettigheter» er kjent av nesten alle, men betydningen av menneskerettighetene er ofte ikke helt forstått. Historien om menneskerettighetene forteller deres historie og kulminerer i en enkeltstående deklarasjon som inneholder alle sammen: Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Men med den harde virkelighetens omfattende menneskerettighetsbrudd i dag, forteller denne filmen hvor menneskerettighetene må begynne for å kunne skape avgjørende forandringer i verden.

24 EKSEMPLARER AV HEFTET HISTORIEN OM MENNESKERETTIGHETER

Dette heftet, som ledsager filmen Historien om menneskerettighetene, gir en grunnleggende introduksjon til menneskerettighetene ved å skissere deres utvikling fram til det moderne menneskerettighetssystemet. Det introduserer leseren til de viktigste dokumentene om menneskerettighetene og gir råd om hvordan enhver kan øke bevisstheten omkring menneskerettighetene i sitt område.

Klikk her for å Bestille din GRATIS Gjør menneskerettigheter til en realitet undervisningspakke

LAST NED »