Underskriv petisjonen

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er den grunnleggende og internasjonale enigheten om hva menneskerettigheter er, og skal derfor være kjent og anvendt i hele verden.

Gjør din stemme hørt. Gjør undervisning i menneskerettigheter i skoler og universiteter til en del av leseplanen. Du kan sikre menneskerettigheter lært og forlangt av alle, ved å underskrive denne petisjonen.