Vi vet alle hva problemene er, og vi vet alle hva vi har lovet å oppnå. Nå trenger vi ikke flere erklæringer eller løfter, men handling for å oppfylle løftene våre.»

– Kofi Annan, tidligere generalsekretær, De forente nasjoner

Menneskerettighetsutfordringer

Med større frihet: Mot utvikling, sikkerhet og menneskerettigheter for alle

av Kofi Annan, forhenværende generalsekretær for De forente nasjoner

Denne artikkelen er en FN-rapport fra 26. mai 2005, og den presenterer et slående overblikk over de fremherskende årsakene til krenkelser av menneskerettighetene, samt hvilke skritt FNs medlemsstater bør ta for å sikre at målsetningene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter faktisk oppnås.

Inkludert i pakken:

Menneskerettighetsutfordringer

  1. Fattigdom og ulikheter på verdensplan
  2. Diskriminasjon
  3. Væpnede konflikter og vold
  4. Straffefrihet
  5. Demokratisk underskudd
  6. Svake institusjoner

Utfordringer ved en gjennomføring

  1. Kunnskapskløften
  2. Kapasitetskløften
  3. Engasjementskløften
  4. Sikkerhetskløften

Hr. Annan fortsetter med å skissere mål og strategier for å gjøre den internasjonale menneskerettighetslovgivningen til virkelighet, «så de enkelte mennesker og samfunn kan oppleve en faktisk forskjell i livet sitt.»

For å lese den fulle rapporten, gå til www.un.org/largerfreedom/contents.htm

LAST NED »