Menneskerettigheter definert

Hva er menneskerettigheter?

La oss begynne med noen grunnleggende definisjoner:

Menneske: (substantiv)
Et medlem av arten homo sapiens; en mann, en kvinne eller et barn; en person.

Rettigheter: (substantiv)
Ting du har rett til eller som er tillatt; garanterte friheter.

Menneskerettigheter: (substantiv)
Det er kort sagt de rettighetene man har fordi man er et menneske.

Hvis du spurte folk på gaten: «Hva er menneskerettig­heter?», ville du få mange forskjellige svar. De ville fortelle deg om de rettighetene som de kjenner, men veldig få mennesker kjenner alle sine rettigheter.

Som beskrevet i definisjonene ovenfor, er en rettighet en slags frihet. Det er noe du har rett til i kraft av å være et menneske.

Menneskerettigheter er basert på prinsippet om respekt for individet. Deres fundamentale antagelse er at hver eneste person er et moralsk og rasjonelt vesen som fortjener å bli behandlet med verdighet. De kalles menneskerettigheter fordi de er universelle. Mens nasjoner eller spesialiserte grupper nyter spesifikke rettigheter som bare gjelder for dem, er menneskerettighetene rettigheter som alle er berettigede til – uansett hvem de er eller hvor de bor – simpelthen fordi de lever.

Mange mennesker som blir spurt om deres rettigheter, vil fortelle om ytringsfrihet, trosfrihet og kanskje et par andre. Det er ingen tvil om at disse rettighetene er viktige, men den fulle rekkevidden av menneskerettigheter er veldig stor. De betyr valg og muligheter. De betyr friheten til å skaffe seg en jobb, velge en karriere, ta en partner etter eget ønske og å oppfostre barn. De inkluderer retten til å reise vidt omkring og retten til å arbeide for en inntekt uten å bli plaget, utsatt for overgrep og truet med vilkårlig avskjed. De favner til og med retten til fritid.

I tidligere tider var det ingen menneskerettigheter. Så dukket ideen opp at folk skulle ha visse friheter. Og den ideen i kjølvannet av andre verdenskrig, resulterte til slutt i det dokument som heter verdenserklæringen om menneskerettigheter og de 30 rettighetene som alle mennesker har rett til.

UNDERSKRIV ANMODNING