Menneskerettigheter
overtredelser

Menneskerettighetsforkjempere er enige om at år etter den ble utgitt, er Verdenserklæringen om Menneskerettigheter stadig mer en drøm enn virkelighet. Overtredelser finner sted i alle deler av verden. For eksempel viser Amnesty International's Verdensrapport fra 2009 og andre kilder at personer blir:

  • Torturert eller misbrukt i minst 81 land
  • Står overfor urettferdige rettssaker i minst 54 land
  • Begrenset i ytringsfriheten sin i minst 77 land

Og ikke bare det, men spesielt kvinner og barn blir marginalisert på utallige måter, det er ikke pressefrihed i mange land og annerledes tenkende gjøres tause, alt for ofte permanent. Mens det har vært noen fremskritt i løpet av de siste seks tiårene plager overtredelser av menneskerettighetene fortsatt verden vår i dag.

For å hjelpe med å informere deg om den sanne situasjonen over hele verden gir dette avsnittet eksempler på overtredelser av seks Artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter (VOM):

ARTIKKEL 3 – RETTEN TIL LIV

«Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.»

I 2007 ble det drept omkring 6500 mennesker under væpnede konflikter i Afghanistan, av hvilke nesten halvparten var sivile som ble drept av opprørere. Hundrevis av sivile ble også drept under selvmordsangrep fra væpnede grupper.

I Brasil drepte politiet ifølge offisielle tall minst 1260 personer i 2007 – det største antall til dato. Alle hendelser ble klassifisert som «motstandshandlinger» og ble bare undersøkt litt eller slett ikke.

I Uganda dør 1500 mennesker hver uke i landets leirer for hjemstavnsfordrevne personer. Ifølge Verdens helseorganisasjon har 500 000 dødd i disse leirene.

Vietnamesiske myndigheter tvang minst 75 000 narkomaner og prostituerte inn i 71 overbefolkede «rehabiliterings»-leirer. De anholdte ble stemplet med betegnelsen «høy risiko for å pådra seg HIV/AIDS», men de ble ikke gitt noen behandling.

UNDERSKRIV ANMODNING