Menneskerettigheter
Pensum

Hvor viktige er menneskerettighetene? Lenge før uttrykket «menneskerettigheter» dukket opp, kjempet, slåss og døde menn og kvinner for disse prinsippene. Kampen har faktisk vart i tusener av år og fortsetter i dag.

I siste instans er menneskerettighetene grunnlaget for alt mennesker setter pris på angående egen livsførsel. I fravær av dem er varig lykke ikke mulig, fordi det eksisterer ingen personlig sikkerhet, ingen frihet og ingen muligheter. Derfor har alle folk for lengst innsett deres grunnleggende viktighet og har søkt å uttrykke og forsvare dem.

Men det tok en verdenskrig og mange titalls millioner døde før de ledende nasjonene samlet seg for å skape en virkelig universell pakt om rettigheter.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er verdens fremste menneskerettighets-redskap. Dens innledende avsnitt er en sterk bekreftelse av prinsippene som er kjernen i det moderne menneskerettighetssystemet: «Anerkjennelsen av den iboende verdigheten og de like og umistelige rettighetene til alle medlemmer av menneskefamilien, er fundamentet for frihet, rettferdighet og fred i verden.»

Det som er den harde virkeligheten, er imidlertid at i praktisk talt alle jordens land, er deler av befolkningen offer for tortur, menneskehandel, sult, urettferdighet, diskriminering eller andre menneskerettighetsbrudd.

Og det fører oss tilbake til det virkelige problemet – langt de fleste er i det store og hele ikke bevisst Verdenserklæringen om menneskerettigheter og de rettighetene den består av. Som følge av det, er det en avgrunn mellom formuleringen av disse målene og oppnåelsen av dem. Det er millioner som ikke er frie. Rettssystemer er ofte urettferdige. Og freden fortsetter å mangle i mange deler av verden.

Det å bygge bro over den enorme avgrunnen mellom idealet om universelle menneskerettigheter og virkeligheten med omfattende overtredelser av menneskerettighetene, er hva som driver menneskerettighetsforkjempere.

Ved å implementere gratis utdanningspakke, DVD'er og hefter og inkludere utdanning i menneskerettigheter i leseplanene sine, kan pedagoger gjøre mye for å virkeliggjøre menneskerettigheter.

Lovhåndhevende personale, rettsembedsmenn og de som veileder unge bør også undersøke disse undervisningsmaterialene, og bruke dem til å øke bevisstheten i sine egne organisasjoner og i offentlige organer, hvilket igjen vil fremskynde gjennomføringen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter i deres nasjon, stat eller region.

For å bestille din KOSTNADSFRIE informasjonspakke:

LAST NED »