Gjennom kampanjer som forener grupper og enkeltpersoner hjelper United for menneskerettigheter med å bringe menneskerettigheter til live, øke bevisstheten om krenkelser og midlene til å løse dem.

Bli medlem

Du kan straks begynne å hjelpe de internasjonale menneskerettighetssak, ved å bli medlem av United for Menneskerettigheter.

United for Human Rights er en non-profitt organisasjon som støttes av medlemsbidrag som er fradragsberettigede i USA.

Hva dine medlemsbidrag støtter:
Menneskerettighetspaneler – menneskerettighetsledere og -aktivister tar seg av forskjellige menneskerettighetsspørsmål, som menneskehandel, ulovlig tilbakeholdelse og krenkelse av presse- og religionsfriheten.
Brede mediekampanjer – utsendelsen av menneskerettighets offentlige informasjonsfilmer og plassering av trykte menneskerettighetene public service-annonser.

Vanlig årlig medlemskap $40

Et medlemskap til $40 hjelper oss med å fortsette arbeidet vårt for å gjøre verdenserklæringen om menneskerettigheter bredt kjent og fulgt i hele verden. Alminnelige medlemmer mottar regelmessige e-post opdateringer om gruppens aktiviteter.

Klikk her for å bli et alminnelig medlem

Årlig støttemedlemskap

Støttemedlemmer mottar et medlemskort, et brev og et sertifikat som kan innrammes, en gratis menneskerettighetsstartpakke, forskjellige publikasjoner og regelmessige opdateringer via e-post om gruppenes aktiviteter.

Klikk her for å bli et bidraende årlig medlem

Årlig medlemskap for bedrifter (500 $)

Firmamedlemmene mottar et medlemskort, brev og sertifikat som kan rammes inn, som viser din organisasjons engasjement i undervisning i menneskerettigheter. Firmamedlemmer blir regelmessig oppdatert via e-post om gruppens aktiviteter og særlige rapporter.

Klikk her for å bli et firmamedlem

Virksomhetssponsorer

For å hjelpe med å utdanne offentligheten i deres menneskerettigheter, skaper United for Human Rights gruppe arrangementer for å øke bevisstheten på en bred skala. Disse strategiene omfatter:

  • Konserter
  • Maratonløp
  • Priser for menneskerettighets ledere og helter

Foreninger som er interessert i å støtte menneskerettighetssaken som en del av formålet deres om samfunnstjeneste, kan ansøke om å sponse slike bestrebelser. For å anmode om å bli en forenings-sponsor kan du kontaktelederen for forhold til foreninger her

Løfter

En person som ønsker å fortsette med å bidra til United for Human Rights på regelmessig basis, kan yte et månedlig bidrag og bli en del av våre Roosevelt og universelle rettighets sosietet. Ved å gi et løfte aksepterer du å hjelpe med å finansiere United for hHuman Rights aktiviteter over en femårig periode. Kontakt oss for mer informasjon.

Donasjoner

Klikk her for å gi en donasjon av ethvert beløp.

Der er mange måter, som du kan hjelpe på. Kontakt oss for å finne ut av mer.

For ytterligere opplysninger om hvordan man blir medlem eller donerer til Unge for Human Rights International klikk her

 

LAST NED »