NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

FORVANDLER GUATEMALA: FRA ET LAND MED VOLD til en nasjon BASERT PÅ MENNESKERETTIGHETER

Cynthia Maria Guerra fant Youth for Human Rights mens hun var ansatt på Guatemala Human Rights-ombudsmannens kontor, og er nå leder av YHR Guatemala.

Cynthia Maria Guerra observerte at landet hennes, Guatemala var en nasjon av vold. Hun bestemte seg for å slå seg sammen med Youth for Human Rights og snu strømmen.

Det hele begynte da Cynthia Maria Guerra, Guatemalas daværende leder for reklame og utdannelse for Human Rights-ombudsmannen, var på utkikk etter en løsning på menneskerettighetsspørsmål som plaget nasjonen. Blant krenkelsene var vold og utpressing fra kriminelle organisasjoner, angrep på journalister og menneskerettighetsforkjempere, diskriminering mot den innfødte befolkningen og mishandling av kvinner.

«Det forekommer vold overalt. Det er tilsynelatende måten å løse ting på her», sier Cynthia. «Da jeg begynte å arbeide med Human Rights-ombudsmannens kontor, så jeg hvordan undervisning i menneskerettigheter er en rett i seg selv.»

Hun oppdaget Youth for Human Rights International (YHRI) da ombudsmannen gav henne et Hva er menneskerettigheter?-hefte til gjennomgang, som førte til et partnerskap mellom ombudsmannens kontor og YHRI. Cynthia Maria Guerra og YHRI-trenere underviste lærere i et 80-timers program som dekket både Youth for Human Rights-materialene og spesiallagde avsnitt om urfolks rettigheter, kvinners rettigheter og lignende områder. Rundt 400 ble trent, som deretter gikk videre til å trene andre. Et partnerskap med et universitet førte til ytterligere 1300 lærere trent.

Da hun fullførte sin periode på ombudsmannens kontor kunne Guerra ikke bare bla om siden og gå sin vei. Hun ble leder for YHR Guatemala. «Jeg hadde ikke lyst til å bare gå tilbake til mitt private foretak. Jeg var nødt til å fortsette med min oppgave å etablere en kultur for menneskeretttigheter i Guatemala», sa hun. «Jo flere folk vi kan få til å forstå hva menneskerettigheter egentlig er, jo større sjanser har vi til å etablere denne kulturen, ikke en diskriminerende kultur, ikke en kultur med maktmisbruk, ikke en korrupt kultur.»

YHRI ble innført av Kommisjonen for studiet av menneskerettigheter på San Carlos-universitetet – Guatemalas eneste nasjonale offentlige universitet. Dekanen ved universitetet med 153 000 studenter erklærte 2018 som Året med undervisning i menneskerettigheter. Cynthia Maria Guerra sa om sine planer: «Vi ønsker å bruke denne muligheten og få en masse mennesker til å gjøre online-kurset. Vi ønsker å få studenter fra Guatemala til å bli med oss som frivillige og også bli delegater på toppmøtet i New York.» Etter å allerede ha nådd over 30 000 med undervisning i menneskerettigheter, er Cynthia Maria Guerra fast bestemt på å få sine drømmer for Guatemala til å gå i oppfyllelse. «Undervisning for meg, som Nelson Mandela sa, ’er det mest effektive våpen du kan bruke til å forandre verden’.»GÅR TIL HANDLING
Bli med oss til De forente nasjoner

Bli med unge fra hele verden på vårt internasjonale toppmøte for menneskerettigheter 2018.

Hvert år siden 2004 har vi brakt sammen unge og voksne fra hele kloden for vårt årlige internasjonale toppmøte for menneskerettigheter. Dette året vil ikke være annerledes, og du er invitert!

Dette toppmøtet, som blir holdt i slutten av juni i De forente nasjoners hovedkvarter i New York, lover å bli ulikt alle andre, med unge mennesker fra hele verden som deltar som Unge delegater og Unge ambassadører, så vel som fremstående talere fra myndighetsorganer og NGO-er som vil dele sin kunnskap og veiledning om undervisning i menneskerettigheter.

Folk fra alle samfunnslag er invitert til å delta og bidra til å fremme undervisning i menneskerettigheter. Personer i alderen 18 til 29 kan søke på å bli Unge delegater og representere sitt land på dette toppmøtet.GJENOPPRETT MENNESKERETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED