NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

BRINGER FORSTÅELSE OG FRED GJENNOM MENNESKERETTIGHETER I ISRAEL

Youth for Human Rights (YHR) Israels medlemmer Orna Bloom (til venstre) og David Kritsun (i midten) med frivillige, samler underskrifter på en petisjon for undervisning i menneskerettigheter .

Youth for Human Rights Israel-teamet søker å takle den eldgamle gåten om å bringe harmoni til tallrike etniske og religiøse grupper som utgjør landet deres.

Israel, en sammensmeltning av kulturer, språk og tradisjoner, ble bygd av immigranter fra et mangfold av etnisiteter. Mens befolkningen er 75 prosent jødisk, var de også opprinnelig immigranter fra hele verden. Legg til den arabiske befolkning, samaritanerne, de kristne, beduinstammene, drusene osv., og nå en bølge av afrikanske immigranter, og å kalle Israel en smeltedigel ville være en underdrivelse.

Tallrike israelske høyesterettsavgjørelser for å beskytte rettighetene til disse ulike gruppene innlemmer FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter (UDHR) i landets lover. Men det er kunnskap om og anvendelse av Verdenserklæringen om Menneskerettighetenes 30 artikler som er nøkkelen til å skape fred mellom denne nasjonens mangfoldige medlemmer. Bevisstheten om dette faktumet førte YHR Israel, anført av David Kritsun og Orna Bloom, til å påta seg oppgaven med å nå alle innbyggerne i Israel med Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

Bevæpnet med YHRs og UHRs materialer på hebraisk og arabisk nådde de ut over hele Israel og på tvers av grenser med seminarer til alle grener man kan forestille seg. Dette inkluderte arabiske ungdommer i Fureidis ungdomssenter i en arabisk by i det nordlige Israel. Lederen for senteret bemerket: «Disse barna kommer fra et hardt liv, så det er bra at de kjenner sine rettigheter, slik at de kan beskytte dem.»

Mer undervisning i menneskerettigheter ble gitt til palestinske arbeidere på Zorganikas daddeljorder ved grensen mellom Israel og Jordan. Så er det Shevah-Mofet videregående skole i Tel Aviv som tjener for det meste israelsk-russiske elever, barn av immigranter fra det tidligere Sovjetunionen. Et event ble holdt på Den internasjonale menneskerettighetsdagen med deltakere fra en smeltedigel av drusiske, kristne, muslimske og jødiske trosretninger. Det er seminarene på det eritreiske kvinners samfunnssenter, seminarene til det sudanske immigrantsamfunnet og til beduinsamfunnet i Abu Tlul, et bosetningsområde i det sørlige Israel.

YHR holder også eventer for underskriftinnsamling, med en petisjon om gjøre undervisning i Verdenserklæringen om Menneskerettighetenes artikler til en obligatorisk del av undervisningssystemet. Disse underskriftsinnsamlingene bringer YHR Israel til loppemarkedet i Jaffa, en av de eldste delene av Tel Aviv, og til Rothschild Boulevard, en av Tel Avivs hovedgater.

YHR Israel visste at de gjorde en innvirkning da undervisningsdepartementet i Øst-Jerusalem kommune gav grønt lys til å trene deres lærere til å levere til over 80 000 barn. Leveringen begynte med det samme.GÅR TIL HANDLING
Start en lokalavdeling for menneskerettigheter

Hør historien om Youth for Human Rights Internationals grunnlegger og president dr. Mary Shuttleworth på scientology.tv.

United for Human Rights er avhengig av frivillige og avdelinger over hele kloden for å oppnå sitt formål. Vi oppfordrer deg derfor til å opprette en avdeling ved å gjøre disse handlingene:

  • Slå deg sammen med andre personer som har lyst til å bli med.
  • Bestill United for Human Rights (UHR)-materialene du trenger på forentformenneskerettigheter.org eller Youth for Human Rights (YHR)-materialer på ungeformenneskerettigheter.no.
  • Begynn med å levere seminarer, holde underskriftskampanjer og andre aktiviteter ved å bruke UHRs og YHRs materialer.
  • La oss få vite at du ønsker å opprette en avdeling og vedlegg bilder av dine aktiviteter.

For å få inspirasjon og vite mer om YHRIs president dr. Mary Shuttleworth, se scientology.tv. Som et barn som vokste opp under apartheid i Sør-Afrika var hun vitne til florerende krenkelser av menneskerettighetene. Det inspirerte henne til å danne YHRI.BESKYTT MENNESKERETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED